OSDS - One Secular Democratic State

קרוב לחמישית מהיהודים בישראל תומכים בזכות השיבה כך עולה מסקר דעת קהל שערך מכון גיאוקרטוגארפיה במיוחד עבור הספר "נכבה בעברית", ספרם החדש של איתן ברונשטיין אפריסיו ואלאונור מרזה ברונשטיין.

הספר בהוצאת "פרדס" הוא בעיקרו יומן מסע פוליטי, מאד אישי לפרקים, המגולל את סיפורו של איתן ברונשטיין אפריסיו, שהוביל את השינוי הדרמטי שהתחולל בשיח הישראלי ביחס לנכבה מאז ראשית שנות האלפיים. עד אז, המונח ״נכבה״ נעדר כמעט לחלוטין בכתיבה ובדיונים בעברית וכיום הוא שגור וכמעט טריוויאלי. איתן הקים בשנת 2001 את ״זוכרות״ שהובילה את השינוי הזה. 

הספר, שנכתב ברובו כשיחה בין שני המחברים, כולל סקר דעת קהל ראשון מסוגו שבחן מה הישראלים יודעים על המושג "נכבה" ומה עמדותיהם לגבי זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. הממצאים מפתיעים מאד והמחברים מנתחים ומסבירים את הפער בינם לבין ציפיותיהם שהיו נמוכות בהרבה.

בנוסף, מביא הספר תובנות חדשות ומרתקות על הנכבה ויחסם של הישראלים אליה, וגם מציע שהכרה משמעותית בה הכרחית כדי להביא לשינוי עמוק במצב הפוליטי וכדי ולהתגבר על המבוי הסתום שבו אנו נמצאים כבר שנים רבות.

הספר מביא גם את סיפורם האישי של מחבריו, בעיקר את סיפורו של איתן. הוא סוקר את תחנות חייו ובוחן כיצד אלה הביאו להתפתחות תודעתו ופעילותו החינוכית-פוליטית. הוא נולד בארגנטינה, בשם קלאודיו, עבר לישראל לקיבוץ בהיותו בן חמש ורק אחרי שבגר, במסלול הישראלי הרגיל, הגיע למסקנה שלמדינה היהודית ולציונות אין אפשרות להשתלב בשלום במזרח התיכון. במבט לאחור, הקמת ״זוכרות״ כארגון שמטרתו לאתגר את הציונות היתה תגובה לתובנה זו. הספר מספר בהרחבה את סיפור הקמת הארגון, הדילמות בהן נתקל בראשיתו ועיקרי פעילותו בעיני מי שייסד אותו.

ד״ר אלאונור מרזה ברונשטיין, היא אנתרופולוגית פוליטית, פעילה פמיניסטית, צרפתיה, יהודייה ומוסלמית, שחיה בישראל אך בחרה שלא להתאזרח. סיפור חייה הייחודי והמבט שלה כמומחית מבחוץ (ומבפנים בו זמנית) על התהליכים החברתיים תורמים תובנות ומעלים שאלות חשובות על עיצוב הזהות הישראלית ועל היכולת לפעולה פוליטית רדיקלית. 

לטענת המחברים הנכבה לא היתה תחילתו של תהליך נישול הפלסטינים משטחי מדינת ישראל של היום, אלא שיאו. תהליך זה החל עם ההגירה הציונית לשטחי פלסטין ההיסטורית, אי אז בסוף המאה ה-19, ונמשך ברצף עד ימינו. ועם זאת, לאורך השנים נעשה מאמץ שיטתי וממסדי להכחיש את התופעה ולהדחיקה. הספר מתאר מאמץ זה לצד המאבק הנחוש שנוהל נגדו. בין דפיו גלומה תקווה שהדור החדש של הישראלים ישתחרר מהתביעה לאדנות בלעדית על הארץ ויכיר באפשרות של שותפות שווה בין כל תושביה ואוהביה, ובכלל זה הפליטים הפלסטינים.

הכותבים הם זוג לחיים ולמאבק הפוליטי, הם גרים בתל אביב. יחד הקימו ומנהלים את ארגון דה-קולונייזר, מעבדת מחקר ואמנות שמייצרת חומרים החושפים ומאתגרים את אופיו הקולוניאלי של המשטר הישראלי.

בימים אלה הספר נכתב בצרפתית ויצא לאור בספטמבר 2018.

 https://www.de-colonizer.org/ha-sefer

קטגוריות: קישורים