OSDS - One Secular Democratic State
קישורים

דה-קולונייזר: ״נכבה בעברית״ יצא לאור!

קרוב לחמישית מהיהודים בישראל תומכים בזכות השיבה כך עולה מסקר דעת קהל שערך מכון גיאוקרטוגארפיה במיוחד עבור הספר "נכבה בעברית", ספרם החדש של איתן ברונשטיין אפריסיו ואלאונור מרזה ברונשטיין.

הספר בהוצאת "פרדס" הוא בעיקרו יומן מסע פוליטי, מאד אישי לפרקים, המגולל את

By osds, ago