OSDS - One Secular Democratic State
קישורים

דה-קולונייזר: ״נכבה בעברית״ יצא לאור!

קרוב לחמישית מהיהודים בישראל תומכים בזכות השיבה כך עולה מסקר דעת קהל שערך מכון גיאוקרטוגארפיה במיוחד עבור הספר "נכבה בעברית", ספרם החדש של איתן ברונשטיין אפריסיו ואלאונור מרזה ברונשטיין. הספר בהוצאת "פרדס" הוא בעיקרו יומן מסע פוליטי, קרא עוד…

מסמך מייסד של התנועה OSDS

התנועה העממית של מדינה חילונית אחת בפלסטין מאמינה בהבסת הפרויקט הקולוניאלי הציוני ובקיומה של מדינה חילונית ודמוקרטית על אדמת פלסטין ההיסטורית בין הים התיכון לנהר הירדן, והפתרון היחיד האפשרי המסוגל להשיג צדק ולהקים משגשג עתיד לפלסטין עם כל תושביה ופליטים פלסטינים וילדיהם. על בסיס של חופש, שוויון ודחייה של אפליה על כל צורותיה, אתנית, לאומית, דתית, מינית או חברתית.